آموزشگاه زبان ترکی استانبولی

مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی در ایران

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی

خدمات آموزشی ما شامل آموزش های همه گروهای زیر می باشد:

آموزش زبان ترکی استانبولی خاص  برای کودکان با استفاده از آموزش های تصویری

آموزش زبان ترکی استانبولی برای دانش آموزان همزمان با مکالمه

آموزش زبان ترکی استانبولی برای سازمانهای و اداراتی که با ترکیه ارتباط کاری خاص دارند.

آموزش زبان ترکی استانبولی مخصوص دانشجویانی که خواهان ادامه تحصیل در کشور ترکیه هستند. همراه با ارایه نمونه امتحانات ورودی دانشگاههای ترکیه

آموزش زبان ترکی استانبولی ويژه تاجران ایران ترکیه

آموزش زبان ترکی استانبولی مختصر و مفید خاص مسافرتهای کوتاه برای سفر به ترکیه

آموزش زبان ترکی استانبولی مخصوص مسافرتهای چند ساله همراه با مکالمات خاص

آموزش زبان ترکی استانبولی برای  شرکتهای واردات و صادرات از ترکیه

آموزش زبان ترکی استانبولی برای  کارگران آماده اعزام به ترکیه

آموزش زبان ترکی استانبولی برای پزشکان اماده اعزام به مناطق محروم ترکیه

آموزش زبان ترکی استانبولی برای  مشاغل آزاد و تاکید آموزشی با اصطلاحات خاص کارشان

آموزش زبان ترکی استانبولی برای تدریس زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی ويژه ادبیات و گرامر زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی برای  ويژه مکالمات خاص و روزمره مردمان ترکیه

آموزش زبان ترکی استانبولی برای اصطلاحات سیاسی

آموزش زبان ترکی استانبولی بصورت گام به گام و اکادمیک

با ما از بهترین آموزشها بهره مند شوید.

 

      Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved.